E-shopLIFE ACADEMYVízia VIP TEAM-uDÚHOVÉ Č͍SLA A KOMUNIKÁCIA®DeťomZASAĎ STROM MAKE A HOMESOS projekt
Home / Dobré skutky / Deťom

Deťom

Deťom

Prvé akcie DEŤOM sa uskutočnili v r. 1999 a pravidelne sa opakovali. Ich charakter bol rôznorodý, ale hlavným cieľom bolo, aby si deti odniesli domov čo najviac  zážitkov, vzájomne zvládali spoločné úlohy a  poznali zmysluplné využívanie voľného času.

V roku  2006 sa všetky aktivity zastrešili SPIRA PYRAMIS n.o. a pokračovali sme ďalej. Každoročne sa deti stretávali na akciách a spoločne sme vytvárali radosť a krásu.

Od roku 2010 sme nadviazali spoluprácu s OZ Tajch a ďalšie akcie vytvárame spoločne. 

Dnes nás môžete nájsť počas celého leta na akciách v rekreačnej oblasti Tajch Nová Baňa. Pridajte sa k nám nápadmi, pomocou či účasťou detí, ktoré túžia po radosti. Viac sa o našich aktivitách dozviete na:  http://www.tajch.eu

Kontaktujte nás : +421 918 771877
alebo mailom: vipteam18@gmail.com

V roku 2012 sme poznanie DÚHOVÝCH ČÍSEL rozšírili aj na naše ratolesti. Obrázkami a príbehmi dokážeme už vo veku 3 rokov rozpoznať silné stránky u dieťaťa a pri ich podporovní počas výchovy tak predchádzame konfliktom či problémom v období dospievania. Pochopením týchto silných stránok taktiež dokážeme motivovať dieťa k akýmkoľvek úlohám a činom, ktoré dieťa s radosťou vykonáva, nakoľko ich dokážeme dieťaťu sprostredkovať v súlade s ich vnútrom. Odbúrame tak tlak, krik či netrpezlivosť, ale niekedy aj zbytočné "dobré slovo", ktoré nezaberá a nahradíme ho účinnou formou DÚHOVEJ KOMUNIKÁCIE.

 

Objednajte si knihu Dúhové rozprávky, ktorá obsahuje učebnicu pre rodičov aj s DÚHOVÝMI ČÍSLAMI, ktoré Vám pomôžu pri výchove detí