E-shopLIFE ACADEMYVízia VIP TEAM-uDÚHOVÉ Č͍SLA A KOMUNIKÁCIA®DeťomZASAĎ STROM MAKE A HOMESOS projekt
Home / Projekty / DÚHOVÉ ČÍSLA online

DÚHOVÉ Č͍SLA A KOMUNIKÁCIA®

DÚHOVÉ Č͍SLA A KOMUNIKÁCIA®

 

DÚHOVÉ ČÍSLA & KOMUNIKÁCIA ®

je princíp rozvoja osobnosti jednoduchou, účinnou, užitočnou, bezpečnou, príjemnou, efektívnou  a hodnotnou cestou smerujúcou k vyššej forme osobnostného rozvoja a komunikácie, Je to predpoklad akéhokoľvek činu a základ hnacej sily a energie, založená na princípoch porozumenia a podpory motívu charakteru osobnosti. Je to forma, ktorou dokážeme odbúrať agresívnu, nátlakovú či manipulatívnu komunikáciu, s ktorou sa čoraz viac stretávame v bežnom živote aj návod, ako sa pred takýmito vplyvmi chrániť. Je to účinný spôsom, ako zlepšiť vzťahy, skvalitniť výchovu či zvýšiť výkonnosť a efektivitu v práci. Je to konanie v súlade s človekom a návod ako komunikovať s okolím, aby nám to prinášalo vzájomné šťastie, radosť, úžitok, dobrý pocit, pohodu, dôveru, vďačnosť a hojnosť :)
Prvá fáza porozumenia je v pochopení vlastného konania, v poznaní vlastného dúhového čísla.

DÚHOVÁ DIAGNOSTIKA DEŤOM "rodičovská diagnostika silných stránok dieťaťa ako základ zdravého vývinu jeho osobnosti" - vyvinutá v spolupráci s pedagógmi a psychológmi v oblasti poradenstva a prevencie

Hlavný princíp účinku tento diagnostiky spočíva v správnom pochopení silných stránok dieťaťa a rozdielov/zhody, ktoré má v porovnaní s našimi silnými stránkami. Model učenia a očakávania od detí toho, o čom si myslíme, že je dobré, lebo je to dobré pre nás je už staromódny a neúčinný. Dôkazom toho sú časté prípady rovnakej výchovy viacerých súrodencov, kde výsledok v správaní je u každého dieťaťa rozdielny, napriek rovnakej výchove. To čo je pre jedného dobré, môže byť pre druhého nevyhovujúce a niekedy aj škodlivé. Preto v čase dospievania, keď sa prejavuje vlastná identita, dieťa odmieta náš model života a začína hľadať ten svoj. Pri hľadaní samozrejme naráža na skúšky a situácie, na ktoré nie je pripravený a preto zažíva ja negatívne dopady. To dieťa opäť len zmätie a zbrzdí vo vlastnom vývoji. V tejto bezvýchodiskovej situácii často volí aj menej bolestné formy, ktoré zakrývajú jeho skutočné pocity, začína potláčať svoje vlastné ja, uteká do anonymity /sociálne siete/ alebo sa obracia na pomocné látky ako sú drogy, alkohol a iné, ktoré mu odporúčajú kamaráti.

V prípade správneho a včasného diagnostikovania silných stránok dieťaťa dokážeme už od malička učiť a vychovávať v súlade s vnútornými danosťami dieťaťa a výchovu postavíme na jeho silných stránkach. Takto mu pomáhame formovať samého seba namiesto "prerábania na náš obraz", a s takouto výchovou dokážeme z dieťaťa vychovať človeka, ktorý nebude strácať mladosť hľadaním samého seba, ale začne naplno využívať všetky svoje danosti pre život. V prípade o túto diagnostiku sa na nás obráťte mailom v kontaktnom formulári.

 

Zaujíma Vás, ako formou jednoduchých otázok rozpoznať svoje DÚHOVÉ ČÍSLO, ktoré vyjadruje silné stránky charakteru Vašej osobnosti?

Jednoduché vyjadrenie číslom a farbou neutralizuje predsudky a dáva možnosť na vlastnú identitu v rozsahu motívu charakteru osobnosti. Zároveň ukazuje, kde sa na vývojovej krivke nachádza a kde je šanca na jeho vývoj tak, aby bol v súlade s charakterom vlastnej osobnosti, bez vonkajších vplyvov, ovplyvňovania či manipulovania. Je to forma ako odbúrať strach z neznámeho, zo zneužitia, zo stagnácie, z mrhania času či z finančnej straty.


Získajte svoj kód pre pokračovanie

http://www.duhovecisla.eu

alebo nám napíšte na vipteam18@gmail.com svoj príbeh a získajte voucher pre svoje DÚHOVÉ ČÍSLO.

Demo verziu získania DÚHOVÉHO ČÍSLA si pozrite odklikom tu: http://duhovecisla.eu/duhove/demo/new