E-shopLIFE ACADEMYVízia VIP TEAM-uDÚHOVÉ Č͍SLA A KOMUNIKÁCIA®DeťomZASAĎ STROM MAKE A HOMESOS projekt
Home / Team / SOS TEAM

SOS TEAM

Je Dúhový TEAM, ktorý bol zostavený na základe princípov VIP tak, aby mal každý účastník spoločné DÚHOVÉ ČÍSLO DC&K  4, ktoré charakterizujú silné stránky ako je pomoc druhým, podeliť sa, byť užitočný, vzájomnosť atď. Kombinácia druhého DÚHOVÉHO ČÍSLA je rozdielna a takto sa vzájomne môžu dopĺňať a dotvárať väčší úžitok.  Projekt vychádzal z prieskumu v rokoch 2011-2012, ktorý sa zaoberal aktuálnym problémom v rodinách a jeho riešeniu. Projek po naplnení svojho poslania bol ukončený v roku 2017.