E-shopLIFE ACADEMYVízia VIP TEAM-uDÚHOVÉ Č͍SLA A KOMUNIKÁCIA®DeťomZASAĎ STROM MAKE A HOMESOS projekt
Home / Vízia / 2. KROK

2. KROK

♣ Vzdelávanie

Počas coaching-ov a vlastných projektov prebieha veľmi účinné vzdelávanie, ktoré vyplýva zo skúsenosti v rámci vzdelávania a vedenia akadémie po celom svete. Okrem princípov sú to najmä outdoor-treningy, ktoré priamo napomáhajú pri riešení situácii, ktoré sa pri projektoch aj v bežnom živote vyskytnú.

♣ Vlastný projekt - Teamový projekt

Vzniká individuálne alebo po zostavení teamu. Individuálny projekt zohľadňuje silné stránky osobnosti a projekt má viesť k splneniu skutočných želaní človeka. Teamový projekt je výsledkom teamu, ktorý je prepojený jednou silnou stránkou /spoločné DÚHOVÉ ČÍSLO/ a rozdielnymi motívmi tak, aby sa vzájomne dopĺňali a na základe dúhového potenciálu vytvárali hodnoty ktoré sú prospešné, zmysluplné a zanechávajú v priestore času pozitívny odkaz. Každý projekt má určité pravidlá pri cashflow (viac pri investíciách).

 

 

© 2011 VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ                                                                                                                                                                     DÚHOVÉ ČÍSLA & KOMUNIKÁCIA ®