E-shopLIFE ACADEMYVízia VIP TEAM-uDÚHOVÉ Č͍SLA A KOMUNIKÁCIA®DeťomZASAĎ STROM MAKE A HOMESOS projekt
Home / Vízia / 3. KROK

3. KROK

♦ Vzájomnosť

Na začiatku každej spolupráce s VIP je akceptovaný princíp vzájomnosti kde je každý ochotný podeliť sa o svoje vlastné poznatky a skúsenosti v záujme teamu. Preto si team vytvára vlastné pravidlá a systém tak, aby bol každý spokojný, aby bol funkčne jednoduchý a aby splnil dohodnutý výsledok. Zároveň môže tieto poznatky používať v svojich aktivitách voľne a slobodne tak, aby spôsoboval vzájomnosť ďalej . Zároveň akceptuje že základné princípy ako aj dúhové čísla sú hodnotami VIP TEAMu a preto ich bude používať formou zdieľania, aby sa zachovala ich hodnota a účinnosť.

♦ Investície

Team aj každý projekt sa riadi princípom win-win. V každom teamovom projekte aj pri individuálnych projektoch je vypracovaný cashflow, kde je pre VIP TEAM zahrnutá 5% odmena za zostavenie teamu, základné princípy projektu a mentorské vedenie projektu. Zároveň je stanovených 10% na charitatívne účely. V prípade individuálnych projektoch je určených 5% pre pasívny príjem účastníka a pri teamových projektoch je na pasívne príjmy určené 1% pre každého člena teamu za predpokladu, že sa bude podieľať na projektoch až do konca.

 

 

© 2011 VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ                                                                                                                                                                     DÚHOVÉ ČÍSLA & KOMUNIKÁCIA ®